Jeg har gennem mit job som underviser og supervisor i NLP Huset haft mulighed for at følge Mette Marie på helt tæt hold de senere år, og det har været en oplevelse af de helt særlige. Mette Marie er et menneske, der besidder en dybfølt, ægte og kærlig interesse og accept af sine medmennesker. Som coach evner hun at kombinere dette med en skarp og ambitiøs mental kapacitet, og derved kan hun om nogen sætte fokus på at skabe forandring, udvikling og frisætte ressourcer hos sine coachees.
Liselotte Hjorth, NLP Business Trainer, HR Coach og – Udviklingskonsulent, NLP Huset, den 30. oktober 2012

Vi havde hyret Mette Marie til et firmaarrangement om personlighedstyper og samarbejde. Det var nogle gode timer, hvor vi fik grinet en del. Samtidig var det en øjenåbner, hvor vi lærte enormt meget om hinanden. Jeg kan nu meget bedre forstå, hvorfor mine kolleger handler, som de gør. Vi har fået nogle redskaber til at tackle hinandens forskelligheder, og vi er blevet bedre til at kommunikere og respektere hinanden. Det gør det daglige samarbejde meget lettere. Mette Marie skaber en god stemning, hun er favnende, tillidsskabende og fagligt stærk. Jeg vil til enhver tid anbefale hende.
Lotte Aare, projektleder i Netdoktor Media A/S

Mette Marie er god til at få mig til at se realistisk og nøgternt på de udfordringer, jeg bringer med til sessionerne. Jeg er i den grad begyndt at rykke, siden jeg startede ved Mette Marie især på grund af hendes høje faglighed og empati. Hun formår at skabe et rum, hvor jeg føler mig tryg og accepteret, hvilket gør at jeg udvikler mig helt vildt.
Line Wejdemann, uddannelsesleder, Falck

Jeg har haft fornøjelsen af at deltage i en temaaften om Enneagrammet med Mette Marie. Jeg vidste absolut intet om emnet i forvejen, men Mette Marie formåede på pædagogisk og levende vis at formidle sin viden og give en rigtig god indledende introduktion til stoffet. Trods det store antal af deltagere følte jeg mig personligt inddraget og lyttet til af en sprudlende og engageret Mette Marie, som tydeligvis er en ildsjæl, som brænder for det, hun laver. Jeg ser allerede frem til næste arrangement og til at blive klogere på mig selv og min omverden.
Tanja Tjerry, sprogkonsulent og ejer af Tjerry-korrektur

Jeg lærte Mette Marie at kende gennem vores uddannelse til NLP master coach, og hvilken forskel det har gjort for mig. Sjældent har jeg oplevet så oprigtig interesse for andre mennesker og deres udvikling. Om Mette Marie coacher ved 1-1 session eller ved større grupper formår hun altid at skabe et helt specielt rum med tryghed og respekt. Hendes forcer er uden tvivl hendes høje faglighed, hendes oprigtighed og empati. Jeg vil til hver en tid anbefale Mette Marie som coach og sparringspartner og betragter det som en gave, at jeg har fået lov til at lære hende at kende.
Ulla Bang Hermansen, NLP Master Coach og sparringspartner

Jeg har deltaget i et af Mette Maries arrangementer om Enneagrammet. Med en god portion humor og smittende entusiasme fodrede Mette Marie os med humoristiske øjenåbnere, fornyet selvindsigt og særdeles brugbare redskaber til at forstå de mennesker, vi omgiver os med. Og takket være Mette Maries tillidsfulde og favnende væsen blev der skabt en tryg stemning blandt deltagerne, så intet var for pinligt at sige højt. Befriende!  
Stine Blaavand, dansk- og retorikstuderende, Københavns Universitet, og redaktør, Dansk Indkøbs og Logistik Forum

Som coach benytter Mette Marie skiftevis samtale og øvelser, dette hjælper til et godt og tydeligere billede af egen situation. Mette Marie evner på en behagelig og konstruktiv måde at binde de løse ender sammen på tværs af personlige og professionelle forhold og relationer.
Majken Husum, pædagog/förskollärare kompassen öppen förskola, i Malmø

Mette Marie fik mig til at kigge på, hvordan jeg satte begrænsninger for mig selv. Ved at blive udfordret af Mette Marie, udviklede jeg mig og turde at gøre ting, jeg ellers ikke ville have turdet. Resultatet: Jeg fik mit drømmejob!
Jesper Nørgaard, HR repræsentant